ODDZIAŁ SOSNOWIEC

GODZINY OTWARCIA:

salon

Poniedziałek-piątek: 8:00 - 18:00

Sobota:  9:00 - 15:00

 

Tel: +48 32 721 20 30

 

ul. Zuzanny 24

41-207 Sosnowiec

ODDZIAŁ BYTOM

GODZINY OTWARCIA:

 

Poniedziałek-piątek: 8:00 - 18:00

Sobota:  9:00 - 15:00

 

Tel: +48 32 880 08 88

 

ul. Kędzierzyńska 19

41-900 Bytom

Oceń Nas:

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla  Środula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Całkowita wartość Projektu: 191 255,34 zł

Kwota dofinansowania z UE: 191 255,34 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt dotyczy wparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

 

Login